Kurstillfälle 1

Vad har vi i kopplet? Vad är min hunds grundläggande behov? Vad kan jag göra för att tillfredsställa dem? 

Vid första kurstillfället gick vi igenom:
Berikning.
Hur lär sig en hund ett beteende (film)
Belöningsplacering (Vart vi belönar hundar är viktigt för att hunden ska förstå vart vill ha den)
Omvänt lockande (film)
Olika typer av belöningar tex godis, kel, verbelt beröm, leksak. 

Vad kräver vi av en hund?

Den ska vara tyst inte synas – men den ska skälla och vakta om någon kommer.​
Den ska vara snäll mot människor - men morra åt misshagliga personer.​
Den ska var snäll mot barn – men barn behöver inte alltid vara snälla mot den. ​
Den ska släppa in sotaren och jultomten – men mota bort tjuvar.​
Den ska vara lugn och inte bråka - men den ska vara pigg och lekfull.​
Den ska ha "krut" i sig och var framåt - men den ska ändå kunna gå kopplad i snigelfart med sin ägare.​
Den ska förstå vad man säger - ofta utan att man först lärt den förstå.​
Den ska lyda omedelbart – men ändå vara självständig och personlig. ​
                                                                                                                    Anders Hallgren​

Hundens krav, hundägarens krav, samhällets krav.

Vilka krav ställer vi på vår hund? Är de rimliga? Går dom emot hundens natur? Vilka krav stället samhället? Är det naturligt för hunden?

Här vill jag väcka tanken angående vad vi, samhället och hundägaren ställer för krav på hundarna. Hur mycket krävs det av hundarna för att passa in i ramen "för den perfekta hunden".

För att hunden ska lära sig att inte hoppa upp på personer den vill hälsa på, vilket är det naturliga för hunden måste vi lära den ett alternativt beteende, tex handtarget. 

Vi måste hela tiden stötta och utbilda våra hundar för att de ska uppfylla samhällets krav utan att det kränker hundens integritet.