Vi kommer aldrig att veta exakt vad hundarna känner i en viss situation men genom att titta på sin hund och lära sig hundens kroppsspråk i olika situationer kan vi få en bättre förståelse för våra hundar. Vi kommer då också få tryggare hundar då vi lättare kan hjälpa dom och stötta dom i situationer de tycker är obehagliga samt puscha hundarna och utmana dom i situationer de känner sig trygga i. 

Kurstillfälle 6.

Sammanfattning.

Vi sammanfattade vad vi gått igenom under kursen genom att bygga en rallylydnadsbana med följsamhetsövningar. Vi tog upp vikten av att arbeta med  hunden även innan, under och efter en uppgift samt under transporterna.