Tillfälle 5

NÄSTA TILLFÄLLE

Vi kommer gå igenom mer inkallning, följsamhet, självkontroll samt hanteringsträning.