Praktik/arbetsträning

Vi tar emot praktikanter via Framtid kronoberg, elever från hund-/djurgymnasium samt personer som under sin hunddagisföreståndarutbildning behöver praktikplats. 

Hör av till info@positivetshundcenter.se eller ring 072-7291617.