Tillfälle 2

BS = Belöningssignal (klicker eller belöningsord)

Nästa tillfälle

Nästa tillfälle är 7 maj. Om vädret är fint och rastgården/träningsparkeringen ren är vi ute, annars inne.