Tillfälle 5

+ Gå mot skål (extern belöning med koppelgående)

Nästa tillfälle

Ses vi inne på Positivet för teori och lite träning. Ämnet är "Möten".